Πυροπροστασίας & Ηχομονωτικές

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ

fotoA21-22 Οι πόρτες της κατηγορίας αυτής είναι  πόρτες ιδιαίτερων προδιαγραφών. Η όλη κατασκευή συνοδεύεται από πιστοποιητικά Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων για την πυροπροστασία, καθώς επίσης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου  για την ηχομόνωση.