Κάθετες Πυροκουρτίνες

SAFECURTAIN 1-2 ΩΡΩΝ, ΑΠΟ ΥΑΛΟΫΦΑΣΜΑ

Οι Πυροκουρτίνες SAFECURTAIN είναι ιδανικές για την πυροδιαμερισματοποίηση μεγάλων ανοιγμάτων έως 30 m και για δείκτη πυραντίστασης από 60 έως 120 min. Καλύπτουν τις Προδιαγραφές BS 476: Part 22: 1987 και BS 7346: Part 3: 1990 και κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της SAFEDOOR, από πυράντοχο υαλοϋφασμα, με ή χωρίς ανθρωποθυρίδα, βάσει πιστοποιητικού πυροπροστασίας του διαπιστευμένου Ινστιτούτου WFRC της Μ. Βρετανίας, ως ολοκληρωμένο σύστημα. Λειτουργούν χειροκίνητα ή ηλεκτροκίνητα και σε περίπτωση πυρκαγιάς κλείνουν αυτόματα.

slide-02

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Οι πυροκουρτίνες SAFECURTAIN καλύπτουν τις Αγγλικές προδιαγραφές ΒS 476, Part 22 § 5 – 87. Συνοδεύονται από πιστοποιητικό δοκιμασίας RE 120 από το παγκοσμίως γνωστό Βρετανικό Ινστιτούτο δοκιμών φωτιάς Warrington Fire Research Center και αποδεκτό  από τον Ε.Λ.Ο.Τ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ:
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: WFRC
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ: WARRES C116623
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ Ε.Λ.Ο.Τ. F/9/96.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ειδικό υαλοϋφασμα της κουρτίνας διατίθεται σε πλάτος περίπου 1,5 m. Για το λόγο αυτό οι ραφές που θα το συρράψουν σε μια μεγαλύτερη επιφάνεια γίνονται από πυρίμαχη κλωστή με πυρήνα από ανοξείδωτο σύρμα. Στο κάτω μέρος στερεώνεται μεταλλικό ταύ (κατωκάσι) για την ασφαλή προσέγγιση της κουρτίνας στο πάτωμα.
Οι οδηγοί είναι από χαλύβδινο φύλλο. Η διαμόρφωση των οδηγών και των άκρων της κουρτίνας είναι τέτοια ώστε να αποκλείεται ο διαχωρισμός τους κατά τη λειτουργία της. Το τύμπανο καλύπτεται από μεταλλικό κάλυμμα για την παρεμπόδιση μετάδοσης της φωτιάς.
Εφόσον απαιτείται δίοδος διαφυγής από την πυροκουρτίνα είναι δυνατό ένα πυρασφαλές άνοιγμα διαφυγής (ανθρωποθυρίδα).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Οι πυροκουρτίνες λειτουργούν χειροκίνητα ή ηλεκτροκίνητα με απαράβατο όρο κανονισμού σε περίπτωση φωτιάς η πυροκουρτίνα να κλείσει αυτόματα είτε έχει ρεύμα είτε όχι:
Χειροκίνητα: η πυροκουρτίνα κανονικά λειτουργεί με τη βοήθεια ειδικού μηχανισμού με ατέρμονη αλυσίδα και σε περίπτωση πυρκαγιάς κλείνει αυτόματα με τη βοήθεια μηχανισμού και ηλεκτρομαγνήτη, μέσω συστήματος πυρανίχνευσης.
Ηλεκτροκίνητα: η λειτουργία γίνεται όπως τα πυράντοχα ρολά SAFEROLL με τον ειδικό κινητήρα, ο οποίος ακόμα και με διακοπή της παροχής ρεύματος μπορεί να κλείσει αυτόματα την πυροκουρτίνα εν ώρα πυρκαγιάς με τη βοήθεια μηχανισμού και ηλεκτρομαγνήτη.
Σε περίπτωση απουσίας συστήματος πυρανίχνευσης τοποθετείται ευτηκτική ασφάλεια 72ο C, η οποία στη θερμοκρασία αυτή επιτρέπει το αυτόματο κλείσιμο της πυροκουρτίνας.

ΣΧΕΔΙΑ

pdf-icon Download:Περιγραφή & Σχέδια Πυροκουρτίνες (καθετες & οριζόντιες)