Μπάρα Αντιπανικού

Ηλεκτρομαγνήτης Συγκράτησης

Πόμολο Πυράντοχο

Υδραυλικός Μηχανισμός Επαναφοράς

Μηχανισμός Προτεραιότητας

Μεντεσές Ελατηριωτός

Ευτηκτική ασφάλεια

Σύρτης