καδος Ο κάδος αυτός είναι ανοξείδωτος, ελλειψοειδούς ή κυκλικής διατομής, χωρητικότητας περίπου 30 lt, θωρακισμένος με μολυβδόφυλλο πάχους 3 mm και βάρους περίπου 35 Kg.
Είναι κατάλληλος για την προσωρινή φύλαξη ραδιενεργών αποβλήτων.
Το άνοιγμα του καλύμματος γίνεται με το πάτημα ενός πεντάλ, αλλά με την υποβοήθηση αντίβαρου.