Κρύπτες Φύλαξης Ραδιοϊσοτόπων & Ραδιενεργών Καταλοίπων

Κρύπτες2Κρύπτες ραδιοϊσοτόπων είναι μεταλλικοί χώροι (κουτιά) με αυστηρές προδιαγραφές θωράκισης μολύβδου και άλλων κατάλληλων υλικών θωράκισης. Οι χώροι αυτοί είναι κατασκευασμένοι από χαλυβδοελάσματα και περιλαμβάνουν μεταλλική πόρτα ακτινοπροστασίας, οι κρύπτες περιβάλλονται εξ ολοκλήρου από το προβλεπόμενου πάχους μολυβδόφυλλο και προστατεύονται από το εξωτερικό κέλυφος από δεύτερο χαλυβδοέλασμα υπο μορφήν σάντουιτς. Τοποθετημένοι ο ένας πλάι στον άλλον μπορεί να δημιουργήσουν ενιαία συστοιχία κρυπτών. Οι μεταλλικές πόρτες ακτινοπροστασίας που καλύπτουν την διακίνηση των ραδιοφαρμάκων είναι επίσης θωρακισμένες με ίδιο επίπεδο θωράκισης.