ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

0-parat-aktino Τα παράθυρα ακτινοπροστασίαςSAFEDOOR, επιτρέπουν την ασφαλή παρατήρηση του χώρου ακτινοβολίας. Περιλαμβάνουν  κάσα μεταλλική με ειδική διαμόρφωση και θωράκιση μολύβδου πάχους αναλόγως των αιτουμένων προδιαγραφών. Η κάσα τοποθετείται χωρίς διόδους διέλευσης της ακτινοβολίας. Ο υαλοπίνακας (μολυβδύαλος) έχει τις επίσης θωράκιση ισοδύναμη με το πάχος μολύβδου των προδιαγραφών.