Μεταλλικές – Standard

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ – STANDARD

port-standΟι πόρτες πυροπροστασίας της SAFEDOOR είναι πιστοποιημένες, μεταλλικές πόρτες που εμποδίζουν την μετάδοση της φωτιάς και του καπνού έως και 120’.

Έχουν πιστοποίηση ΕΙ120 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1634-1 και 120 λεπτών σύμφωνα με το πρότυπο UNI 9723.

Το κάθε θυρόφυλλο, κατασκευάζεται από δύο γαλβανισμένες ατσάλινες λαµαρίνες πάχους 1,00 mm (εναλλακτικά πάχους 1,25, 1,50 mm) υπό µορφή σάντουιτς. Το πάχος των θυροφύλλων για τις πόρτες 60, 90 και 120 min είναι 60mm. Εσωτερικά περιλαμβάνουν πετροβάµβακα πυκνότητας 150 kg/m3.

Κάθε φύλλο φέρει ισχυρούς χαλύβδινους πυράντοχους μεντεσέδες. Η κλειδαριά είναι χαλύβδινη, πυράντοχη, με ή χωρίς λειτουργία πανικού. Το πόµολο και η λαβή είναι πυράντοχα µε πλαστικό µαύρο τελείωµα. Η εξασφάλιση της φραγής αέρα και καπνού επιτυγχάνονται µε θερµοδιογκούµενη ταινία ορυκτής βάσης, η οποία διογκώνεται σε θερµοκρασίες ανώτερες των 120 °C.

Οι κάσες των θυρών κατασκευάζονται µε δύο τρόπους:

  1. Η κάσα αποτελείται από χαλυβδοέλασµα πάχους 1,50 mm, ειδικής µορφής ‘Ζ’ και τοποθετείται στο άνοιγµα της πόρτας ανεξαρτήτως πάχους τοίχου. Η κάσα αυτής της µορφής είναι η οικονοµικότερη λύση και η πλέον διαδεδοµένη.
  2. Η κάσα ολικής κάλυψης του τοίχου αποτελείται από χαλυβδοέλασµα πάχους 1,50 mm, που καλύπτει όλο το πάχος του τοίχου (δροµική-µπατική). Το κενό της κάσας γεµίζεται µε τσιµεντοκονία.

Το θυρόφυλλο και η κάσα παραδίδονται βαµµένα µε 2 στρώσεις αντισκωριακή βαφής, µε χρώµατα βάσης ψευδαργύρου (ZINC RUST PRIMER). Σε περίπτωση απαίτησης αεροστεγανότητας, οι κάσες παρέχουν υποδοχή ελαστικού παρεµβύσµατος.

ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ – FIRE DAMPER

Στην περίπτωση που το θυρόφυλλο φέρει περσιδωτό άνοιγµα, τότε προβλέπεται µηχανισµός φραγής του ανοίγµατος. Το άνοιγµα φράσσεται αυτόµατα από ένα κατάλληλο µεταλλικό πάνελ µέσω µηχανισµού, ο οποίος ενεργοποιείται και απενεργοποιείται από το σύστηµα πυρανίχνευσης.

 

ΜΕ ΠΥΡΑΝΤΟΧΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

Είναι δυνατή η τοποθέτηση πυράντοχων υαλοπινάκων σε τµήµα του θυρόφυλλου. Οι υαλοπίνακες αυτοί καλύπτονται από σχετικά εγκεκριμένα πιστοποιητικά δοκιµών.

 

ΜΕ ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Οι πόρτες αυτές εκτός της παραπάνω περιγραφής προσφέρονται με επενδύσεις επιλεγμένες από μια μεγάλη γκάμα σχεδίων. Η προσαρμογή των επενδύσεων επιτυγχάνεται µε την βοήθεια µεταλλικού πλαισίου ή αλουµινίου από βαµµένο ηλεκτροστατικά προφίλ. Στην περίπτωση αυτή η φραγή του αέρα ενισχύεται µε ένα δεύτερο περιµετρικό ελαστικό παρέµβυσµα ψυχρών αερίων.

 

SHAFTS

Οι πόρτες πυρασφάλειας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (Shafts) διαφέρουν ως προς την κάσα η οποία συνήθως είναι 4 πλευρών. Μπορούν και αυτές οι πόρτες να δεχθούν επένδυση ξύλου ή αλουμινίου.

 

Download: Τεχνική Περιγραφή ΠΟΡΤΕΣ SAFEDOORpdf-icon