ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
portSyrom Κατάλληλες για μεγάλα ανοίγματα χωρίς να χρησιμοποιούν ζωτικό χώρο κατά την λειτουργία τους.Όπως και οι standard πόρτες πυροπροστασίας, κατασκευάζονται με πιστοποιητικά δοκιμών 60 – 90 – 120 min.Κάλυψη μεγαλυτέρων επιφανειών επιτυγχάνεται   με την επανάληψη – μέγιστου πλάτους 1,10m – πυράντοχων πάνελς.Το αυτόματο κλείσιμο την ώρα της πυρκαγιάς,πραγματοποιείται με συστήματα αντιβάρων, ευτηκτικής ασφάλειας και ηλεκτρομαγνήτες συγκράτησης