Ρολά Αλεξίσφαιρα

Bullet rollΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ  ΡΟΛΑ SAFEDOOR ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ FB6 & FB5

Τα αλεξίσφαιρα ρολά της SAFEDOOR κατηγοριοποιούνται:

1) Στον τύπο SBR-FB6 για την κατηγορία ρολών FB6 το οποίο έχει λάβει το υπ’ αρίθμ. Νο 02/16 από 25-02-2016 πιστοποιητικό από το εγκεκριμένο εργαστήριο δοκιμών HDS (Hellenic Defense Systems).

2) Στον τύπο SBR-FB5 για την κατηγορία FB5 το οποίο έχει λάβει το πιστοποιητικό Νο 01/16 25-02-2016 από το εργαστήριο δοκιμών HDS.

Τα ανωτέρω 2 αλεξίσφαιρα ρολά δοκιμάστηκαν βάσει των Ευρωπαϊκών προδιαγραφών EN 1522/1998 και EN1523/1998) (Windows, Doors, Shutters and Blinds – Bullet Resistance).

Η πλήρης περιγραφή των τεχνικών στοιχείων παρουσιάζεται στα τεχνικά φυλλάδια των πιστοποιητικών αντοχής.

Τα αλεξίσφαιρα ρολά της κατηγορίας αυτής SBR-FB6 και SBR-FB5 είναι κατασκευασμένα από διπλές ατσάλινες λωρίδες πάχους 1,0mm εκάστη. Το συνολικό πάχος των ρολών είναι 30 mm. Εσωτερικά και εξωτερικά τοποθετούνται θωρακίσεις ειδικού αλεξίσφαιρου κράματος.

Βλήματα δοκιμής:

α) διαμέτρου 5,56 x 45 τύπος FJ/PB/SCP1 (G3) με ταχύτητα 950 m/sec,

β) διαμέτρου 7,62 x 51 τύπος FJ/PB/SC (NATO Ball) με ταχύτητα 830 m/sec,

γ) διαμέτρου 7,62 x 39 τύπος MSC (KALASHNIKOV) με ταχύτητα 700 m/sec.

Τα ρολά κατηγορίας FB6 δοκιμάστηκαν στα βλήματα των ανωτέρω τυφεκίων ενώ τα ρολά FB5 δοκιμάστηκαν στα βλήματα του τυφεκίου G3.

Εφ΄οσον απαιτηθεί, η εξασφάλιση της φραγής του αέρα ή του καπνού αυτά επιτυγχάνονται με κατάλληλα ελαστικά παρεμβύσματα.

Οι οδηγοί κύλισης και το κουτί του άξονα περιέλιξης του ρολού – εάν βρίσκονται μέσα στην υπό προστασία περιοχή – μπορούν να κατασκευαστούν επίσης με αλεξίσφαιρη θωράκιση.

Για το τύμπανο περιτύλιξης και το μοτέρ απαιτείται ειδική μελέτη αντοχής καθώς το βάρος του ρολού FB6 και FB5 είναι της τάξεως των 130Kg/m2 και 100Kg/m2 αντίστοιχα.

Τα ρολά και οι οδηγοί παραδίδονται βαμμένα με 2 στρώσεις αντισκωριακής βαφής με χρώματα βάσης ψευδαργύρου ή με ηλεκτροστατική βαφή.