Τα Αντιβανδαλιστικά ρολά Safedoor, γενικά υπερκαλύπτουν τις προδιαγραφές των ρολών πυροπροστασίας και υπερκαλύπτουν τις αντοχές των Βιομηχανικών ρολών ασφαλείας. Οι υπολογισμοί από πλευράς πυροπροστασίας έχουν γίνει για να αντέχει σε θερμοκρασία 1153ο C επί 4 ώρες. Από πλευράς θωράκισης και βάρους (25 kg/m2) υπάρχουν τα διπλά προφίλ και οι ενισχύσεις που το καθιστούν πρακτικά αδιαπέραστο.Το ρολό τοποθετείται εξωτερικά και μαζί με πυρανιχνευτές ιονισμού και θερμοκρασίας, ευτηκτική ασφάλεια 68Ο C, αισθητήρα κραδασμών και κρότου και με τους ανάλογους αυτοματισμούς προσφέρει την απόλυτη προστασία του καταστήματος.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα Αντιβανδαλιστικά ρολά , αποτελούνται από ειδικά μεταλλικά διπλά πυράντοχα κλειστά οριζόντια γαλβανισμένα προφίλ, από διπλές ατσάλινες λαμαρίνες για αντοχή σε οριζόντιες βίαιες πιέσεις. Τα διπλά αυτά προφίλ πάχους 0,80 mm έκαστο, θηλυκώνουν μεταξύ τους ώστε να αποτελούν μία αρθρωτή αλλά ενιαία επιφάνεια ή οποία τυλίγεται στο άνω οριζόντιο τύμπανο. Σε ύψος μέχρι 1,80 m τα προφίλ των λωρίδων ενισχύονται επί πλέον με ειδική ενίσχυση από ατσάλινη λαμαρίνα πάχους 2 mm. Το πρώτο προφίλ αποτελείται επιπλέον από ζεύγη γωνιών βαρέως τύπου. Το Ατσάλινο Τύμπανο είναι από σωλήνα χαλύβδινη διαμέτρου από 139,7 mm και άνω, ώστε αφενός το βέλος κάμψεως και η τάση κάμψεως να μην υπερβαίνουν τις Ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές για κανονική λειτουργία και αφετέρου σε περίπτωση πυρκαγιάς να μην καταρρεύσει μέχρι την θερμοκρασία 11530C, για 4ώρες. Τα πλαϊνά στηρίγματα του τυμπάνου είναι υπερβαρείας κατασκευής ανθεκτικής ακόμα και σε ακραίες βιαιότητες και επί πλέον στην θερμοκρασία του τεστ διάρκειας μέχρι 4 ωρών. Οι οδηγοί και τα στηρίγματα επίσης είναι υπερβαρείας κατασκευής μεγάλου βάθους και πάχους 2 mm ώστε να ανθίστανται ακόμα και στην καταστροφική μανία εξάλλου όχλου. Η περιοχή του τυμπάνου καλύπτεται από μεταλλικό κάλυμμα για την παρεμπόδιση διαρροής της φωτιάς, καπνού και για λόγους προστασίας και καλαισθησίας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η συνήθης λειτουργία γίνεται ηλεκτροκίνητα. Σε κάθε περίπτωση η βασική λειτουργία συνίσταται στο  κλείσιμο του ρολού με ειδικό ηλεκτρικό μηχανισμό 220V AC. Το ρολό κανονικά ανοιγοκλείνει από τα υπάρχοντα μπουτόν, με τηλεχειριστήρια, με κωδικό ασφαλείας ή με τηλεφωνική εντολή. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος το ρολό ανοιγοκλείνει από χειροκίνητη αλυσίδα. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης το ρολό μπορεί να κλείσει αυτόματα στις εξής περιπτώσεις:

  1. Με την παρουσία καπνού.
  2. Με την ύπαρξη φωτιάς ελάχιστης θερμοκρασίας 68Ο C.
  3. Με την ύπαρξη κραδασμών στην βιτρίνα του καταστήματος (από καταστροφή υαλοπίνακα ή έκρηξη)
  4. Με τηλεφωνική εντολή.
  5. Με την καταστροφή του ηλεκτρικού πίνακα, των αισθητήρων καπνού, φωτιάς, θερμοκρασίας & κραδασμών.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

  1. Το κλείσιμο του ρολού μπορεί να συνοδεύεται από οπτικό και ηχητικό σήμα.
  2. Αυτοματισμοί για λειτουργίες ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες.

ΣΧΕΔΙΑ

pdf-icondownload:Περιγραφή & Σχέδια Ρολά Αντιβανδαλιστικά