Ρολά Πυροπροστασίας

SAFEROLL 1 – 4 ΩΡΩΝ

Το ρολό πυροπροστασίας SAFEROLL της SAFEDOOR είναι ένας αποτελεσματικός και οικονομικός τρόπος πυροδιαμερισματοποίησης μεγάλων ανοιγμάτων.  Είναι ένα ρολό ειδικής κατασκευής που εγκαθίσταται στην οροφή και κλείνει αυτόματα σε περίπτωση πυρκαγιάς.Σχεδιάζεται και κατασκευάζεται για κάθε άνοιγμα ξεχωριστά σε συγκεκριμένες διαστάσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών.

Rolla3ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

Έχει πιστοποίηση Ε180 και EW20 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1634-1 και 240 λεπτών σύμφωνα με το πρότυπο BS 476: Part 22.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ρολό πυροπροστασίας SAFEROLL αποτελείται από ειδικά χαλύβδινα πυράντοχα οριζόντια γαλβανισμένα προφίλ, με κυρτωμένες επιφάνειες για αντοχή σε ανεμοπίεση. Τα προφίλ αυτά θηλυκώνουν μεταξύ τους ώστε να αποτελούν μία αρθρωτή αλλά ενιαία επιφάνεια η οποία τυλίγεται στο άνω οριζόντιο άξονα και διαθέτουν χαλύβδινα πυράντοχα γαλβανισμένα τέρματα στις άκρες τους.Ο άξονας κατασκευάζεται από χαλύβδινη σωλήνα διαμέτρου από 139,7 mm και άνω ώστε αφενός το βέλος κάμψεως και η τάση κάμψεως να μην υπερβαίνουν τις Ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές για κανονική λειτουργία και αφετέρου σε περίπτωση πυρκαγιάς να μην καταρρεύσει μέχρι την θερμοκρασία των 11530C.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η λειτουργία γίνεται ηλεκτροκίνητα  με κατάλληλο κινητήρα  μέσω μπουτονιέρας χειρισμού ή χειροκίνητα με αλυσίδα. Σε περίπτωση πυρκαγιάς το ρολό κλείνει αυτόματα, με ή χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, μέσω ειδικού μηχανισμού, ο οποίος λαμβάνει σήμα 24 V DC από τον πίνακα πυρανίχνευσης.Επίσης διαθέτει εύτηκτη ασφάλεια που ενεργοποιείται με τοπική αύξηση της θερμοκρασίας  στους 680C και απελευθερώνει το φρένο του κινητήρα, επιτρέποντας στο ρολό να κλείσει.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

1) Το κλείσιμο του ρολού μπορεί να συνοδεύεται από οπτικό και ηχητικό σήμα.

2) Μπορεί να γίνει εγκατάσταση αυτοματισμών για πρόσθετες λειτουργίες ανάλογα με τις ανάγκες.

pdf-icon download: Περιγραφή & Σχέδια Ρολά Πυράντοχα