Υαλοστάσια-Υαλόθυρες

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Οι Υαλόθυρες και τα Υαλοστάσια Πυροπροστασίας κατασκευάζονται για δείκτες πυραντίστασης 60, 90 και 120 min, με πιστοποιημένα χαλύβδινα ευρωπαϊκά προφίλ. Τα προφίλ αυτά που στην εμφάνιση τους είναι απολύτως όμοια με τα προφίλ αλουμινίου, διαθέτουν υποδοχές για την τοποθέτηση 2 ελαστικών παρεμβυσμάτων και θερμοδιογκούμενων ταινιών. Επίσης διαθέτουν πηχάκια στερέωσης των υαλοπινάκων χωρίς βίδες (κουμπωτά) όπως ακριβώς των αλουμινοκατασκευών. Τα προφίλ αυτά αφ’ενός έχουν την αισθητική των αντίστοιχων κατασκευών αλουμινίου, αφ’ ετέρου προσφέρουν πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια και αντοχή ακόμα και συνθήκες πυρκαγιάς .
Η ποιότητα του χάλυβα και η διαμόρφωση των προφίλ είναι τέτοια, ώστε να μπορούν να εμποδίσουν την επέκταση της πυρκαγιάς.
Η θερμομόνωση από πυράντοχο υλικό στην α & β κατηγορία, καλύπτει τα κενά της διατομής του προφίλ.
Περιμετρικά των θυροφύλλων τοποθετείται  θερμοδιογκούμενη ταινία PALUSOL.
Οι κάσες κατασκευάζονται από παρεμφερές, ειδικό, χαλύβδινο, επίσης  πιστοποιημένο,  ευρωπαϊκό προφίλ.
Η κύρια διατομή των προφίλ είναι διαστάσεων 50 x 50 mm. Η κατασκευή ολοκληρώνεται με αυτόματο ανεμοφράκτη.
Η κατασκευή μετά την ολοκλήρωσή της, βάφεται ηλεκτροστατικά σε όλο το φάσμα των χρωμάτων.

Η σχεδίαση των υαλοστασίων

Η σχεδίαση των υαλοστασίων είναι απολύτως ελεύθερη και καλύπτει όλες τις πιθανότητες. Δηλαδή δίφυλλες, μονόφυλλες, ανισοσκελείς, με φεγγίτες, με φαρδύ ή στενό κατωκάσι κ.ο.κ.
Η κατασκευή και η τοποθέτηση είναι τέτοια ώστε η τελική βαφή μπορεί να γίνει ηλεκτροστατική στο φούρνο σε όλες τις αποχρώσεις RAL. Οι κατασκευές αυτές προσφέρονται και με ανοξείδωτο χάλυβα.
Τα πυράντοχα συστήματα της SAFEDOOR είναι κατάλληλα για πυροδιαμερίσματα και θύρες πυρασφαλείας στους χώρους που υποδεικνύουν οι κανονισμοί παθητικής πυροπροστασίας.
  Η κομψότητα των κατασκευών λόγω των υαλοπινάκων και των στενών προφίλ, τα καθιστούν κατάλληλα για χώρους υψηλής αισθητικής όπως Ξενοδοχεία ,Γραφεία , Μουσεία – Εκθεσιακούς Χώρους και γενικά όπου η σχεδίαση του χώρου το απαιτεί.
Οι υαλόθυρες και τα υαλοστάσια πυροπροστασίας προσφέρονται με βάση τους εξής κανονισμούς:
α) Με ακεραιότητα, ευστάθεια και μόνωση, σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους πυροπροστασίας και τα πρότυπα του ΕΛΟΤ. (πάχος υαλοπίνακα 30mm)
β) Με ακεραιότητα, ευστάθεια και μόνωση ακτινοβολίας, σύμφωνα με αντίστοιχους ευρωπαΐκους νόμους πυρασφάλειας (πάχος υαλοπίνακα 18mm)
γ) Με ακεραιότητα και ευστάθεια σύμφωνα με τα Αγγλικά πρότυπα. (πάχος υαλοπίνακα 6mm)
Οι υαλοπίνακες είναι απολύτως διαφανείς ή αρμέ, ευρωπαϊκής προέλευσης με πιστοποίηση μέχρι 120 min.
Οι υαλόθυρες και τα υαλοστάσια προσφέρονται και με προφίλ ανοξείδωτου χάλυβα


α
βγ

ΣΧΕΔΙΑ