Κατηγορία: Πυροπροστασίας

Φρεάτια Δαπέδου

ΦΡΕΑΤΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ Τα πυράντοχα φρεάτια, τοποθετούνται στο δάπεδο για την επιθεώρηση και επισκευή δικτύων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (δίκτυα αεραγωγών, κλιματισμού και εξαερισμού, σωληνώσεις καυσίμων ή θερμού νερού, σωληνώσεις εξυπηρέτησης υδραυλικών υποδοχών και αποχετεύσεων).  Τα φρεάτια αυτά είναι πυράντοχα με δείκτη πυροπροστασίας 120minγια να εμποδίσουν την μετάδοση της φωτιάς από το δάπεδο προς τα κανάλια των δικτύων Continue Reading

Παράθυρα Πυράντοχα Καθέτου Κίνησης

ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΚΑΘΕΤΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ Τα κουφώματα αυτά είναι πόρτες πυροπροστασίας ή υαλόθυρες πυροπροστασίας,  οι οποίες σύρονται οριζόντια ή κάθετα και προσομοιάζουν λειτουργικά με τις συνήθεις πόρτες αυτού του τύπου. Οι πυράντοχες πόρτες όμως αφ’ ενός διαφέρουν στις προδιαγραφές και επομένως στην κατασκευή τους και αφ’ ετέρου στο σύστημα αντιβάρων, στην ευτηκτική ασφάλεια και στον ηλεκτρομαγνήτη συγκράτησης, Continue Reading

Πυροφραγές Διελεύσεων Η/Μ Εγκαταστάσεων

ΠΥΡΟΦΡΑΓΕΣ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σε περιπτώσεις διελεύσεων στοιχείων Η/Μ εγκαταστάσεων μεταξύ πυροδιαμερισμάτων, όπως σωληνώσεις μεταλλικές, σωληνώσεις πλαστικές, αεραγωγοί λαμαρίνας, σχάρες καλωδίων, διέλευση μεταφορικών ταινιών (φωτό) κ.λ.π. απαιτείται βάσει του κανονισμού πυροπροστασίας κτηρίων ΠΔ 71/88, η πυράντοχη απομόνωσή τους σύμφωνα με τους ακόλουθους ενδεικτικά τρόπους:Βασικά υλικά των πυροφραγών είναι:Ο χάλυβας ( θερμοκρασία τήξης 14850C )Ο κεραμοβάμβακας ως πυρίμαχο Continue Reading