ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ Οι πόρτες αυτές έχουν ως βάση τις πόρτες πυροπροστασίας με ξύλινη επένδυση. Επί πλέον διαθέτουν πρόσθετες ενισχύσεις ακαμψίας, κλειδαριά πυράντοχη με 6 ή 9 ατσάλινους κινητούς πείρους, 7 σταθερούς πείρους, ταινία θερμοδιογκούμενη περιμετρικά.Όπως και οι λοιπές επενδεδυμένες πόρτες, προσφέρονται σε μεγάλη ποικιλία επενδύσεων