ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
SWISSPORT ΣΤΟ «EΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» SAFEDOOR
CARGO Ο.Α. ΣΤΟ «EΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» SAFEDOOR
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ – ΒΙΟΤΕΡ
Ε.Α.Β. – ΠΟΡΤΕΣ SHELTER ΑΛΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ
Ε.Α.Β. – ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΑΛΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ – Ε.Α.Β. ΣΚΡΟΥΣΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ