ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΠΑΣΚΕΤ Ο.Α.Κ.Α. ΑΚΤΩΡ – ΑΛΤΕ
ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Γ.Ν. ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΤΤΕΒΕ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 2004
ΚΤΙΡΙΟ TAEKWONDO ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε
ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΕΜΠΕΔΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΜΠΕΔΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΗΣΗΣ Ο.Α.Κ.Α. ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ – INTRACOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΧΩΡΙΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΓΡΑΦΩΝ Κ/Ξ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΗ ΕΠΕ – DECORAL