ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ SAFEDOOR
STUDIO ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ «DIGITAL PRESS» ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ Τ.Α.Ε. ΡΕΤΖΕΠΟΓΛΟΥ, ΕΡΡΙΚΟΥΕΤΣ, ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ
ΝΕΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΑ SAFEDOOR
ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ SPORTSMANN ΓΕΚΑΤ ΑΤΕ
ΚΤΙΡΙΟ TELEPASSPORT SAFEDOOR
ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ SAFEDOOR