ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ SAFEDOOR
ΚΤΙΡΙΟ IRA & SIMETRA ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΝΩΜΩΝ Α.Τ.Ε.
ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ CARMYCO ΑΕ-ΑΘΗΝΑ Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΡΑΦ.ΤΕΧΝΩΝ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ SAFEDOOR
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΚΟ ΦΙΛΜ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ Κ/Ξ ΕΛΛ.ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ – ΑΚΤΩΡ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ BARILLA ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΑΤΕ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ FLEXOPAC SAFEDOOR
ΝΕΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΓΩΤΟΥ ΔΕΛΤΑ (ΤΑΥΡΟΣ) ΑΛΤΕ
ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.
ΝΕΟ ΤΑΧΥΠΙΕΣΤΗΡΙΟ IRIS – ΠΑΙΑΝΙΑ SAFEDOOR