ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΟ 2020
ΚΤΙΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Γ. ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ Α.Ε
ΚΤΙΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MEDICOΝ SAFEDOOR
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΔΗΜΕΡ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΜΗΤΕΡΑ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΛΚΑ Α.Ε.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓ.ΣΟΦΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ.ΣΟΦΙΑ