ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ – ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ  ΑΣΟΕΕ ΓΝΩΜΩΝ ΑΤΕ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΝΩΜΩΝ ΑΤΕ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΩΝ Κ/Ξ ΑΒΑΞ ΑΕ – ΓΝΩΜΩΝ ΑΤΕ.
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ Ε.Μ.Π. ΓΝΩΜΩΝ ΑΤΕ
ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΓΕΚΑΤ. ΑΤΕ
ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΛΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΝΩΜΩΝ ΑΤΕ
ΚΤΙΡΙΟ ΙΙΒΕΑΑ – ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΕΓΕΚ Α.Ε.
ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΚΘΕ ΓΝΩΜΩΝ ΑΤΕ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε
ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΣΧΟΛΗ J and P