ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΚΑΘΕΤΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

fotoA12 Τα κουφώματα αυτά είναι πόρτες πυροπροστασίας ή υαλόθυρες πυροπροστασίας,  οι οποίες σύρονται οριζόντια ή κάθετα και προσομοιάζουν λειτουργικά με τις συνήθεις πόρτες αυτού του τύπου. Οι πυράντοχες πόρτες όμως αφ’ ενός διαφέρουν στις προδιαγραφές και επομένως στην κατασκευή τους και αφ’ ετέρου στο σύστημα αντιβάρων, στην ευτηκτική ασφάλεια και στον ηλεκτρομαγνήτη συγκράτησης, ώστε να κλείνει αυτόματα με την έναρξη της πυρκαγιάς.