ΠΥΡΟΦΡΑΓΕΣ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

fotoA10 Σε περιπτώσεις διελεύσεων στοιχείων Η/Μ εγκαταστάσεων μεταξύ πυροδιαμερισμάτων, όπως σωληνώσεις μεταλλικές, σωληνώσεις πλαστικές, αεραγωγοί λαμαρίνας, σχάρες καλωδίων, διέλευση μεταφορικών ταινιών (φωτό) κ.λ.π. απαιτείται βάσει του κανονισμού πυροπροστασίας κτηρίων ΠΔ 71/88, η πυράντοχη απομόνωσή τους σύμφωνα με τους ακόλουθους ενδεικτικά τρόπους:Βασικά υλικά των πυροφραγών είναι:Ο χάλυβας ( θερμοκρασία τήξης 14850C )Ο κεραμοβάμβακας ως πυρίμαχο θερμομονωτικό ( θερμοκρασία καταστροφής 12000C )

Θερμοδιογκούμενο υλικό φραγής των σημείων επαφής με τις εγκαταστάσεις.
Σε κάθε περίπτωση οι πυροφραγμοί λειτουργούν αυτόματα με την έναρξη της πυρκαγιάς.