Πόρτες Αλεξίσφαιρες

 Πόρτες Αλεξίσφαιρες

Αλεξισφαιρη

Πόρτες αλεξίσφαιρες με θωράκιση από χαλυβδόφυλλα ειδικού κράματος κατάλληλου πάχους με
τρόπο ώστε τα βλήματα :
1) διαμέτρου 5,56 x 45 τύπος FJ/PB/SCP1 με ταχύτητα
950 m/sec από όπλο rifle M16 A2 ή FN FAL,2) διαμέτρου 7,62 x 51 τύπος FJ/PB/SC (NATO Ball) με
ταχύτητα 830 m/sec από όπλο rifle M16 A2 ή FN FAL,3) διαμέτρου 7,62 x 33 τύπος MSC 1940 με ταχύτητα
830 m/sec από όπλο rifle M16 A2 ή FN FAL,

να μην διατρύουν την πόρτα ούτε να καταστρέφουν την
κλειδαριά ασφαλείας ώστε να ανοίγει ελεύθερα.

Η πλήρης περιγραφή τους παρουσιάζεται στο πιστοποιητικό που συνοδεύει κάθε πόρτα από την εταιρεία, Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα.

 

 

 

pdf-icon Download: Περιγραφή & Σχέδια Αλεξισφαιρες_FB6